Zapraszamy do współpracy

Mamy przyjemność złożyć niniejszą ofertę na Państwa ręce i zaproponować współpracę.
Jak wszyscy wiemy, elementarną częścią prowadzenia działalności gospodarczej są problemy związane z unikaniem zapłaty przez nierzetelnych kontrahentów. Takie sytuacje powodują powstawanie zatorów płatniczych, konsekwencją czego jest brak płynności finansowej naszych klientów.
Odpowiednio szybka reakcja na ten problem, czyli wcześniejsze podjęcie działań windykacyjnych daje większe szanse na skuteczne odzyskanie należności.
Proponowana przez nas usługa ma na celu zminimalizowanie możliwości powstania w Państwa firmie problemów z płynnością finansową. Nasza firma pomaga klientom w skuteczny i szybki sposób dochodzić swoich roszczeń finansowych od dłużników.
Dzięki znajomości specyfiki branży dostosujemy nasze usługi do potrzeb klientów.

 

Etapy windykacji

Na etapie polubownym jak i następnych etapach osoba prowadząca Państwa sprawę osobiście kontaktuje się z dłuznikiem w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i w miejscu zamieszkania dłużnika. Podobnie rzecz ma się na etapie egzekucyjnym.
Przedstawiciel COW "INKASSO" wraz z komornikiem prowadzącym sprawę uczestniczy w postępowaniu komorniczym.

1. Postepowanie polubowne (przedsądowe)

Postepowanie ma na celu:
- spłatę przez dłuznika całej kwoty wierzytelności jednorazowo
- podpisanie ugody z dłużnikiem prowadzącej do zakończenia sprawy
- przeprowadzenie kompensaty

Na tym etapie nasze działania obejmują przede wszystkim:
- osobiste spotkania z dłuznikiem i negocjacja form spłaty należności
- kontakt z dłuznikiem: listowny, faksowy, telefoniczny
- ustalenie majątku dłużnika, ruchomości, nieruchomości, konta bankowe, lokaty, wierzytelności, nadpłaty podatku VAT
- ustalenieobecnego adresu dłużnika

2. Postępowanie sądowe

W przypadku nie zakończenia sprawy na etapie polubownym, sprawa jest kierowana do właściwego sądu, poprzez kancelarię prawniczą, która zajmie się kompleksową obsługą prawną danej sprawy.
Firma COW "INKASSO" ma podpisaną umowę na stałą współpracę z wyspecjalizowaną kancelarią prawniczą.
W trakcie postępowania sądowego COW "INKASSO" utrzymuje w dalszym ciągu stały kontakt z dłuznikiem, który ma na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty długu.

Na te działania składają się m.in.:
- sporządzenie i przesyłanie do sądu pozwu wraz z pełną dokumentacją
- zastępstwo procesowe (reprezentacja wierzyciela)
- opatrzenie wyroku lub nakazu klauzlą wykonalności
- COW "INKASSO" pokrywa koszty zastępstwa procesowego

3. postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne(egzekucja komornicza)

W efekcie przeprowadzonego postępowania sądowego uzyskujemy nakaz zapłaty lub wyrok, który jest podstawą do złożenia wniosku o zabezpieczenie do właściwej kancelarii komorniczej. Zabezpieczamy roszczenie na rachunkach bankowych, wierzytelnościach, hipoekach i ruchomościach.

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności rozpoczynamy egzekucję komorniczą:
- kierujemy sprawę do współpracującego z nami komornika
- przedstawiceiele COW "INKASSO" uczestniczą osobiście w czynnościach komorniczych oraz monitorują efktywność egzekucji komorniczej
- w sytuacji bezskutecznej egzekucji ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pozywamy członków zarządu
- w sytuacji bezskutecznej egzekucji komorniczj przeciwko osobie fizycznej staramy się o pozyskanie klauzuli wykonalności na współmałżonka
- w razie dokonania przez dłużnika przed egzekucją czynności prawnych uniemożliwiających prowadzenie egzekucji, skutecznie skarżymy te czynności starając się je unieważnić
- podczas całego procesu dochodzenia wierzytelności możemy wystawić wierzytelność do sprzedaży
- w razie istotnego naruszenia prawa przez dłuznika na szkodę wierzycieli zgłaszamy sprawę do prokuratury

Metody działania stosowane przez naszą firmę, a opisane wpowyżej, mają na celu profesjonalne i jak najszybsze odzyskanie przez wierzyciela należności, a w efekcie zagwarantowanie naszym Klientom płynności finansowej i ich firm.

 

Zasady działania

Działania windykacyjne prowadzone przez COW "INKASSO" majace na celu odzyskanie wierzytelności prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działania te są prowadzone na terenie całego kraju. Nasza znajomość zagadnień związanych z obrotem wierzytelnościami i windykacją wynika z wieloletniego doświadczenia nabytego w pracy w branży ) oraz opiera się też na współpracy z wieloma kancelariami prawniczymi.

czytaj więcej >

Forma współpracy


Współpraca z COW "INAKSSO" rozpoczyna się po dostarczeniu przez Klienta kompletu dokumentów stwierdzających stan prawny wierzytelności, której dotyczyć ma windykacja oraz podpisaniu umowy cesji wierzytelności, lub umowy upoważnienia.
Nakażdym etapie prowadzoego postępowania posiadają Państwo mozliwość uzyskania dokładnej informacji na temat prowadzonej sprawy


czytaj więcej >
 
 
  2014 INKASSO