Zapraszamy do współpracy

Mamy przyjemność złożyć niniejszą ofertę na Państwa ręce i zaproponować współpracę.
Jak wszyscy wiemy, elementarną częścią prowadzenia działalności gospodarczej są problemy związane z unikaniem zapłaty przez nierzetelnych kontrahentów. Takie sytuacje powodują powstawanie zatorów płatniczych, konsekwencją czego jest brak płynności finansowej naszych klientów.
Odpowiednio szybka reakcja na ten problem, czyli wcześniejsze podjęcie działań windykacyjnych daje większe szanse na skuteczne odzyskanie należności.
Proponowana przez nas usługa ma na celu zminimalizowanie możliwości powstania w Państwa firmie problemów z płynnością finansową. Nasza firma pomaga klientom w skuteczny i szybki sposób dochodzić swoich roszczeń finansowych od dłużników.
Dzięki znajomości specyfiki branży dostosujemy nasze usługi do potrzeb klientów.

 

Forma współpracy

Współpraca z COW "INAKSSO" rozpoczyna się po dostarczeniu przez Klienta kompletu dokumentów stwierdzających stan prawny wierzytelności, której dotyczyć ma windykacja oraz podpisaniu umowy cesji wierzytelności, lub umowy upoważnienia.

Na każdym etapie prowadzoego postępowania posiadają Państwo mozliwość uzyskania dokładnej informacji na temat prowadzonej sprawy.

COW" INKASSO" nie pobiera żadnych opłat wstępnych ani też zaliczek na poczet prowadzenia przyszłej egzekucji.

Nasz Klient pokrywa tylko i wyłącznie koszty wpisu sądowego w przypadku nie zakończenia sprawy na etapie polubownym. COW "INKASSO" pokrywa koszty zastępstwa adwokackiego na etapie sądowym oraz egzekucyjnym.

Wynagrodzenie firmy COW "INKASSO" jest uzależnione wyłącznie od skuteczności i wartości odzyskanych należności. Nasza prowizja jest każdorazowo negocjowana indywidualnie i jest pobierana tylko po wyegzekwowaniu należności.

 

Zasady działania

Działania windykacyjne prowadzone przez COW "INKASSO" majace na celu odzyskanie wierzytelności prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działania te są prowadzone na terenie całego kraju. Nasza znajomość zagadnień związanych z obrotem wierzytelnościami i windykacją wynika z wieloletniego doświadczenia nabytego w pracy w branży ) oraz opiera się też na współpracy z wieloma kancelariami prawniczymi.

czytaj więcej >

Etapy windykacji


Na etapie polubownym jak i następnych etapach osoba prowadząca Państwa sprawę osobiście kontaktuje się z dłuznikiem w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i w miejscu zamieszkania dłużnika. Podobnie rzecz ma się na etapie egzekucyjnym.
Przedstawiciel COW "INKASSO" wraz z komornikiem prowadzącym sprawę uczestniczy w postępowaniu komorniczym


czytaj więcej >
 
 
  2014 INKASSO