Zapraszamy do współpracy

Mamy przyjemność złożyć niniejszą ofertę na Państwa ręce i zaproponować współpracę.
Jak wszyscy wiemy, elementarną częścią prowadzenia działalności gospodarczej są problemy związane z unikaniem zapłaty przez nierzetelnych kontrahentów. Takie sytuacje powodują powstawanie zatorów płatniczych, konsekwencją czego jest brak płynności finansowej naszych klientów.
Odpowiednio szybka reakcja na ten problem, czyli wcześniejsze podjęcie działań windykacyjnych daje większe szanse na skuteczne odzyskanie należności.
Proponowana przez nas usługa ma na celu zminimalizowanie możliwości powstania w Państwa firmie problemów z płynnością finansową. Nasza firma pomaga klientom w skuteczny i szybki sposób dochodzić swoich roszczeń finansowych od dłużników.
Dzięki znajomości specyfiki branży dostosujemy nasze usługi do potrzeb klientów.

 

Zasady działania

Działania windykacyjne prowadzone przez COW "INKASSO" majace na celu odzyskanie wierzytelności prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działania te są prowadzone na terenie całego kraju.

Nasza znajomość zagadnień związanych z obrotem wierzytelnościami i windykacją wynika z wieloletniego doświadczenia nabytego w pracy w branży ) oraz opiera się też na współpracy z wieloma kancelariami prawniczymi, prowadzącymi sprawy z zakresu obrotu wierzytelnościami i windykacji.

Przyjęcie sprawy do windykacji odbywa się na zasadzie indywidualnej rozmowy z naszym Klientem w siedzibie COW "INKASSO" lub siedzibie Klienta. Spotkanie ma na celu uzyskanie pełnej informacji o dłuzniku naszego Klienta oraz wstępną ocenę możliwości egzekucji należności przez naszą firmę - na podstawie przedłożonych dokumentów.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, szukając optymalnego rozwiązania, co ma na na celu zwiększenie efektywaności naszego działania. Bezpośrednie działania naszych windykatorów na terenie całego kraju mają niejednokrotnie znaczący wpływ na powodzenie działań windykacyjnych. Dlatego też, każda z osobna sprawa poddana jest dogłębnej analizie formalno - prawnej w celu ustalenia prawdopodobieństwa skuteczności windykacji.

 

Etapy windykacji

Na etapie polubownym jak i następnych etapach osoba prowadząca Państwa sprawę osobiście kontaktuje się z dłuznikiem w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i w miejscu zamieszkania dłużnika. Podobnie rzecz ma się na etapie egzekucyjnym.
Przedstawiciel COW "INKASSO" wraz z komornikiem prowadzącym sprawę uczestniczy w postępowaniu komorniczym.

czytaj więcej >

Forma współpracy


Współpraca z COW "INAKSSO" rozpoczyna się po dostarczeniu przez Klienta kompletu dokumentów stwierdzających stan prawny wierzytelności, której dotyczyć ma windykacja oraz podpisaniu umowy cesji wierzytelności, lub umowy upoważnienia.
Nakażdym etapie prowadzoego postępowania posiadają Państwo mozliwość uzyskania dokładnej informacji na temat prowadzonej sprawy.

czytaj więcej >
 
 
  2014 INKASSO